Bàn Thờ

Bàn thờ gia tiên

Bàn thờ ông địa thần tài

Hotline: 0908 088 004

Danh mục sản phẩm

Loại gỗ

 • Gõ đỏ
 • Gỗ Hương
 • Gỗ Tràm
 • Gỗ Căm Xe
 • Gỗ Cẩm Lai
 • Gỗ Xoan
 • Gỗ Sồi
 • Gỗ Muồng
 • Gỗ gõ
 • Gỗ Hương
 • Gỗ Tràm
 • Gỗ Căm Xe
 • Gỗ Cẩm Lai
 • Gỗ Xoan
 • Gỗ Sồi
 • Gỗ Muồng

Giá

Màu

 • Đỏ

Size

 • 68x68x127
 • 81 x 81 x 127
 • 107x107x154
 • 81x81x108
 • 68x68x107
 • 60x60x98
 • 48x48x68
 • 35x35x50
 • 81x68x107
 • 40x40x60
 • 1m76 x sâu 81 x cao 107/133
 • 1m27 x sâu 81 x cao 107/133
 • 1m33x sâu 68 x cao 127
 • 1m54 x sâu 81 x cao 107/133
 • 1m07 x sâu 81 x cao 107/133
 • 1m27 x sâu 68 x cao 127
 • 1m54 x sâu 68 x cao 127
 • 1m07 x sâu 60 x cao 1m07
 • 1m27 x sâu 60 x cao 1m07
 • 1m27 x sâu 60 x cao 107
 • 1m07 x sâu 83 x cao 154
 • 42x42x60
 • 56x56x88
 • 48x48x81
 • 1m98 x Cao 1m27cm x Sâu 88cm
 • 1m27 x Cao 1m07cm x Sâu 60cm
 • 1m54cm x Cao 1m07cm x Sâu 60cm
 • 88cm X cao 1m07cm X Sâu 60cm
 • 1m27cm X cao 1m07cm/1m33cm X Sâu 52cm/30cm
 • 1m07cm X Cao 1m33cm X Sâu 81cm
 • 88cm X Cao 1m33cm X Sâu 81cm
 • 107cm x Cao 107cm x Sâu 60cm
 • 1m54cm X Cao 1m33cm X Sâu 81cm
 • 1m98cm X Cao 1m33cm X Sâu 81cm
 • Ngang 1m76 x sâu 68 x cao 127
 • 1m27cm x Cao 2m20cm x Sâu 68cm
 • 1m54 x sâu 1m20 x cao 1m54
 • 1m27cm x cao 1m54 x 1m07
 • 1m07 x sâu 1m07 x cao 1m54
 • 1m27cm x sâu 1m20cm x cao 1m54cm
 • 1m54cm x sâu 68cm x cao 1m54cm
 • 40cm x 60cm
 • 48cm x 68cm
 • 48cm x 81cm
 • 48cm x 88cm
 • 48cm x 1m27
 • 60cm x 1m07
 • 60cm x 1m27
 • 68x68x108
Bàn Thờ
0
Go Top
Zalo
Báo cáo
Hotline

Tư vấn bán hàng

0908 088 004
Hotline

Tư vấn kỹ thuật

0908 088 004