Bàn thờ gia tiên gỗ tràm

Bàn thờ gia tiên gỗ tràm

Bàn thờ gia tiên gỗ tràm

Hotline: 0908 088 004

Danh mục sản phẩm

Loại gỗ

 • Gõ đỏ
 • Gỗ Hương
 • Gỗ Tràm
 • Gỗ Căm Xe
 • Gỗ Cẩm Lai
 • Gỗ Xoan
 • Gỗ Sồi
 • Gỗ Muồng

Giá

Màu

 • Đỏ

Size

 • 1m76 x sâu 81 x cao 107/133
 • 1m27 x sâu 81 x cao 107/133
 • 1m33x sâu 68 x cao 127
 • 1m54 x sâu 81 x cao 107/133
 • 1m07 x sâu 81 x cao 107/133
 • 1m27 x sâu 68 x cao 127
 • 1m54 x sâu 68 x cao 127
 • 1m07 x sâu 60 x cao 1m07
 • 1m27 x sâu 60 x cao 1m07
 • 1m27 x sâu 60 x cao 107
 • 1m98 x Cao 1m27cm x Sâu 88cm
 • 1m27 x Cao 1m07cm x Sâu 60cm
 • 1m54cm x Cao 1m07cm x Sâu 60cm
 • 88cm X cao 1m07cm X Sâu 60cm
 • 1m27cm X cao 1m07cm/1m33cm X Sâu 52cm/30cm
 • 1m07cm X Cao 1m33cm X Sâu 81cm
 • 88cm X Cao 1m33cm X Sâu 81cm
 • 107cm x Cao 107cm x Sâu 60cm
 • 1m54cm X Cao 1m33cm X Sâu 81cm
 • 1m98cm X Cao 1m33cm X Sâu 81cm
 • Ngang 1m76 x sâu 68 x cao 127
 • 1m27cm x Cao 2m20cm x Sâu 68cm
 • 1m54 x sâu 1m20 x cao 1m54
 • 1m27cm x cao 1m54 x 1m07
 • 1m07 x sâu 1m07 x cao 1m54
 • 1m27cm x sâu 1m20cm x cao 1m54cm
 • 1m54cm x sâu 68cm x cao 1m54cm
Bàn thờ gia tiên gỗ tràm
0
Go Top
Zalo
Báo cáo
Hotline

Tư vấn bán hàng

0908 088 004
Hotline

Tư vấn kỹ thuật

0908 088 004